Egzaminy

Egzamin wiosenny 2023 na stopnie  KYU w Karate KYOKUSHIN – 11 marca 2023 roku

Miejsce egzaminu: Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie, ul. Mickiewicza 16
Termin: 11 marca 2023 roku, godz. 11:30 spotykamy się o godz. 12:00.

EGZAMIN jest  dla wszystkich członków klubu, stanowi nierozerwalny element procesu wychowawczego Sztuki Karate KYOKUSHIN. Przystąpienie do egzaminu jest nagrodą za aktywny i systematyczny udział w treningach. Pozwala dzieciom pokonywać kolejne etapy szkolenia i awansować w hierarchii. Stanowi to przygotowanie do radzenia sobie w przyszłości  z systematycznością, osiąganiem celów i własnym rozwojem co wzmacnia poczucie własnej wartości i pomoże radzić sobie w każdej sytuacji życiowej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1. Dopuszczenie do egzaminu przez instruktora prowadzącego zajęcia, wstępnie OCENIAJĄCEGO OPANOWANIE MATERIAŁU I POSTAWĘ NA TRENINGACH.

2. Zapoznanie się i zrozumienie wymagań egzaminacyjnych, dostępne na stronie internetowej Klubu w zakładce Kyokushin/Egzamin Dzieci, Kyokushin/Egzamin Dorośli

3. Wpisanie się na listę egzaminacyjną i wniesienie opłaty egzaminacyjnej:
3.1. Opłatę należy wnieść przed egzaminem u instruktora lub w dniu egzaminu przed wejściem na egzamin. Wysokość opłaty egzaminacyjnej:
– 10.1a Kyu stopnie junior – 100 zł
– 10.1–1.3 Kyu stopnie junior – 100 zł
– 10-1 Kyu stopnie senior -300 zł
3.2. Osoby, które zapisują się na listę w dniu egzaminu przychodzą najpóźniej pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

4. Opłacone składki członkowskie – do marca 2023 roku.

5. Posiadanie odpowiedniego stroju:
5.1. Osoby posiadające karate-gi (kimono):
– na lewej piersi musi znajdować się znak kyokushin – kanji (haft lub naszywka), na prawym rękawie naszywka organizacji  KWO Mas Oyama,
   – kolor „belki” i „pagonu” na pasie muszą odpowiadać posiadanemu stopniowi,
5.2. Osoby nieposiadające karate-gi (kimona): czysta, biała koszulka lub koszulka klubowa ze znakiem kyokushin – kanji.
5.3. Posiadanie karategi (kimona) jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu na stopień 9.1 w systemie junior.

6. Osoby, które nie będą spełniać warunków określonych w punktach 3.1, 4, w przypadku zdania egzaminu nie mogą używać pasa z oznaczeniem stopnia, na który zdały egzamin i nie otrzymają certyfikatu do czasu uregulowania wszystkich zaległości.

Kolejne „belki” i „pagony” na pasie naszywamy we własnym zakresie.
Szerokość belek powinna wynosić 0,5 cm.
Odległość pierwszego pagonu/belki od końca pasa 10 cm.
Odległość pomiędzy pagonami/belkami  1,5 cm.

Stopnie „Junior” dla dzieci i młodzieży do 14 roku życia.
Dzieci trenujące Karate KYOKUSHIN objęte są systemem stopni uczniowskich KYU „junior”. System ten oparty jest na tradycyjnym schemacie stopni i kolorów pasów, natomiast różni się doborem wymagań egzaminacyjnych – są one dostosowane do możliwości motorycznych, koordynacyjnych i psychicznych dziecka.
W systemie „junior” wymagania na stopnie kyu podzielono na trzy części – stąd w ramach jednego KYU zdaje się trzy egzaminy
Dzieci w wieku, liczonym rocznikiem 5 lat i młodsze, zdają egzamin na stopień 10.1 w dwóch etapach (10.1a i 10.1). Mogą też zaczekać do szóstego roku życia, i jeśli zostaną dopuszczane przez swojego instruktora, od razu zdawać na pełny stopień 10.1.
Każdy egzamin oznacza się odpowiednim kolorem pasa i czerwoną belką oraz pagonem koloru następnego pasa odpowiadającym danemu stopniowi junior .

Opłaty egzaminacyjne i certyfikaty.
Z każdym egzaminem wiąże się konieczność wniesienia opłaty egzaminacyjnej,. Opłaty egzaminacyjne są min. źródłem finansowania KYOKUSHIN WORLD ORGANIZATION MAS OYAMA (w skrócie KWO MAS OYAMA)

Certyfikaty.
Zdany egzamin potwierdzają  certyfikaty zatwierdzone  przez KWO MAS OYAMA.

Wymagania egzaminacyjne oraz filmy pomocne w opanowaniu technik kata znajdują się w zakładce Kyokushin.
Dodatkowe informacje udziela Sensei Jarosław Niewiadomski tel.: 601 431 331  j.niewiadomski@pomorskaszkolawalki.pl


PRZYSIĘGA DOJO
1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia się.
4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7. Przez całe życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.