1 Kyu, brązowy pas z czarnym pagonem (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

1 Kyu, brązowy pas z czarnym pagonem (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)