Egzamin Dzieci

Wymagania egzaminacyjne dla dzieci

10.1 KYU (pomarańczowy pas + 1 czerwona belka)
10.1 KYU (pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon)

1. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp.
2. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.
3. Pozycje: fudo – dachi.
4. Uderzenia/cięcia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan).
5. Kopnięcia: hiza – geri (chudan).
6. Test sprawności: 50 razy zaciskanie pięści.  10 przysiadów z hiza-geri: obciążone całe stopy, ręce pozycja walki.


10.2 KYU (pomarańczowy pas + 2 czerwone belki)
10.2 KYU (pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony)

1. Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naura – powrót.
2. Pozycje: pozycja walki: kumite – dachi.
3. Uderzenia: seiken ago – uchi.
4. Bloki: morote – gedan – barai (kake wake uke).
5. Kopnięcia: hiza – geri – chudan plus kiai.
6. Renraku: krok w pród do pozycji walki z kiai.
7. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, z ago – uchi.


10.3 KYU (pomarańczowy pas + 3 czerwone belki)
10.3 KYU(pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony)

1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate i osu.
2. Pozycje: zenkutsu – dachi
3. Uderzenia: seiken tsuki, (jodan, chudan, gedan).
4. Bloki: gedan – barai.
5. Kopnięcia: hiza – geri jodan plus kiai.
6. Renraku: zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai (kake wake uke) i powrót do fudo – dachi.
7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.


9.1 KYU (pomarańczowy pas + 1 niebieski pagon + 1 czerwona belka)
9.1 KYU (pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon)

1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
2. Pozycje: musubi – dachi.
3. Uderzenia: uraken-shomen-uchi.
4. Bloki: jodan – uke.
5. Kopnięcia: chusoku mae – keage.
6. Renraku: zenkutsu – dachi z gedan – barai i powrót do fudo – dachi.
7. Test sprawności: 20 razy morote – tsuki z leżenia przodem.


9.2 KYU (pomarańczowy pas + 1 niebieski pagon + 2 czerwone belki)

9.2 KYU (pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon)

1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei, sempai.
2. Pozycje: heisoku – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken gyaku – tsuki (jodan, chudan, gedan).
4. Bloki: soto – uke.
5. Kopnięcia: kin – geri.
6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z seiken gyaku – tsuki.
7. Test sprawności: 20 skłonów w przód z leżenia na plecach, z seiken ago – uchi.


9.3 KYU (pomarańczowy pas + 1 niebieski pagon + + 3 czerwone belki)

9.3 KYU (pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon)

1. Teoria i komendy: znaczenie słowa shihan.
2. Pozycje: heiko – dachi/ yoi – dachi.
3. Uderzenia: seiken oi – tsuki (jodan, chudan, gedan).
4. Bloki: uchi – uke.
5. Kopnięcia: chusoku mae – geri chudan.
6. Renraku: trzy kroki w przód/ tył w zenkutsu – dachi z seiken oi – tsuki.
7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na seiken i kolanach.


8.1 KYU (niebieski pas + 1 czerwona belka)
8.1 KYU (niebieski pas + 1 czerwony pagon)

1. Teoria i komendy: przysięga dojo.
2. Pozycje: uchi – hachiji – dachi.
3. Uderzenia: tettsui ganmen – oroshi – uchi.
4. Bloki: soto – keage.
5. Kopnięcia: teisoku soto – mawashi – keage.
6. Renraku: trzy kroki w przód /tył w zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai (kake wake uke).
7. Test sprawności: 10 razy leżenie przewrotne.


8.2 KYU (niebieski pas + 2 czerwone belki)

8.2 KYU (niebieski pas + 2 czerwone pagony)

1. Teoria i komendy: oddychanie nogare I.
2. Pozycje: kiba – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi.
4. Kopnięcia: kakato mae – oroshi – geri.
5. Renraku: zenkutsu – dachi  gedan – barai i gyaku – tsuki, powrót fudo – dachi.
6. Kata: taikyoku sono ichi.
7. Test sprawności: 10 razy ugięcia ramion na pięściach z wytrzymaniem do 10 sekund między każdym ugięciem ramion.


8.3 KYU (niebieski pas + 3 czerwone pagony)
8.3 KYU (niebieski pas + 3 czerwone pagony)

1. Teoria i komendy: oddychanie nogare II.
2. Pozycje: sanchin – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi – komi.
4. Kopnięcia: mae – geri jodan.
5. Renraku: zenkutsu – dachi z gedan-barai i gyaku – tsuki, trzy kroki w przód  z gedan – barai i gyaku – tsuki, obrót z gedan – barai i gyaku – tsuki.
6. Kata: taikyoku sono ni, taikyoku sakugi sono ichi.
7. Test sprawności: 10 razy z siadu prostego chwyt dłońmi za palce nóg.


7.1 KYU (niebieski pas + 1 żółty pagon + 1 czerwona belka)

7.1 KYU (niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon)

1. Teoria i komendy: ibuki – oddychanie z dwoma wydechami.
2. Pozycje: kokutsu – dachi.
3. Uderzenia: seiken sanbon – tsuki.
4. Kopnięcia: heisoku mawashi – geri gedan.
5. Renraku: zenkutsu – dachi  gedan-barai i gyaku – tsuki, trzy kroki w przód z soto – uke i gyaku – tsuki, obrót z gedan – barai i gyaku – tsuki.
6. Kata: taikyoku sono san, taikyoku sakugi sono ni.
7. Test sprawności: 10 razy  ze stania rozkrocznego dotknięcie łokciami do ziemi.


7.2 KYU (niebieski pas + 1 żółty pagon + 2 czerwone belki)
7.2 KYU (niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon)

1. Teoria i komendy: etykieta dojo.
2. Pozycje: neko – ashi – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken tate – tsuki (gedan, chudan, jodan).
4. Kopnięcia: haisoku mawashi – geri  chudan.
5. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi  gedan – barai i gyaku – tsuki, trzy kroki w przód z uchi – uke i gyaku – tsuki, obrót z gedan – barai.
6. Kata: taykyoku sakugi sono san.
7. Test sprawności: po 10 razy ze stania rozkrocznego dotknięcie oburącz do lewej nst. prawej nogi.


7.3 KYU (niebieski pas + 1 żółty pagon + 3 czerwone belki)
7.3 KYU (niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon)

1. Teoria i komendy: historia Karate KYOKUSHIN.
2. Pozycje: moro – ashi – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken sanbon – tsuki.
4. Kopnięcia: heisoku mawashi – geri jodan.
5. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi  gedan-barai oi-tsuki, trzy kroki w przód, obrót z gedan – barai.
6. Kata: pinan sono ichi.
7. Test sprawności: 10 razy po 20 sekund roziąganie w maksymalnym rozkroku w lewo i w prawo tzw. szpagat.


6.1 KYU (żółty pas + 1 czerwona belka)
6.1 KYU (żółty pas + 1 czerwony pagon)

1. Teoria i komendy: twórca Karate KYOKUSHIN Sosai Masutatsu OYAMA.
2. Pozycje: kake – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: uraken – sayu – uchi.
4. Kopnięcia: sokuto kansetsu – geri.
5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z ago – uchi, obrót poprzez zakrok.
6. Kumite: 5 razy po 2 minuty.
7. Kata: kihon kata ichi.
8. Test sprawności: 10 sekund pozycja kruka  (w oparciu na dłoniach nogi zawieszone na ramionach).


6.2 KYU (żółty pas + 2 czerwone belki)
6.2 KYU (żółty pas + 2 czerwone pagony)

1. Teoria i komendy: IKO SOSAI, Kancho Yoshikazu Oyama, Kikuko Kuristina Oyama, Susumu Miyake.
2. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
3. Uderzenia/cięcia: uraken – hizo – uchi.
4. Kopnięcia: sokuto yoko – keage.
5. Renraku: krok dostawny w pozycji walki z ago – uchi, obrót poprzez zakrok.
6. Kumite: 6 razy po 2 minuty.
7. Kata: yantsu.
8. Test sprawności: 30 sekund pozycja kruka  (w oparciu na dłoniach nogi zawieszone na ramionach).
9. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
10. Udział w sparingach.
11. Udział w treningach grupy zaawansowanej.


6.3 KYU (żółty pas + 3 czerwone belki)

6.3 KYU (żółty pas + 3 czerwone pagony)

1. Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Karate KYOKUSHIN.
2. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.
3. Uderzenia/cięcia: tettsui kome – kami – uchi, tettsui hizo – uchi.
4. Bloki: shuto mawashi – uke.
5. Kopnięcia: kakato ushiro – geri chudan.
6. Renraku: 3 kroki przekrokiem w pozycji walki z ago – uchi, obrót poprzez zakrok.
7. Kumite: 7 razy po 2 minuty.
8. Kata: pinan sono ni.
9. Test sprawności: 1 minuta w  pozycji kruka.
10. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
11. Udział w sparingach.
12. Udział w treningach grupy zaawansowanej.


5.1 KYU (żółty pas + 1 zielony pagon + 1 czerwona belka)
5.1 KYU (żółty pas + 1 czerwony pagon + 1 zielony pagon)

1. Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Karate KYOKUSHIN.
2. Pozycje: tsuru – ashi – dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken jun – tsuki, yonhon  – nukite, nihon – nukite jodan.
4. Bloki: morote chudan – uke.
5. Kopnięcia: sokuto yoko – geri chudan, jodan.
6. Renraku: 3 kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/ yoko – geri plus gyaku ago – uchi, obrót.
7. Kumite: 10 razy po 2 minuty.
8. Kata: taikyoku sono ichi/ni/san in ura.
9. Test sprawności: 1 minuta stanie na rękach przy drabinkach.


5.2 KYU (żółty pas + 1 zielony pagon + 2 czerwone belki)
5.2 KYU (żółty pas + 2 czerwone pagony + 1 zielony pagon)

1. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego..
2. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.
3. Uderzenia/cięcia: tettsui yoko – uchi, uraken yoko – uchi, hiji – ate/chudan, jodan.
4. Bloki: juji – uke/ gedan, jodan.
5. Kopnięcia: sokuto yoko – geri chudan, jodan.
6. Renraku: 3 kroki w przód w pozycji walki z oi – ago – uchi plus gyaku – ago – uchi plus mae -geri/ mawashi – geri/ yoko – geri, obrót.
7. Kumite: 12 razy po 2 minuty.
8. Kata: pinan sono san.
9. Test sprawności: 10 przeskoków przez partnera będącego w pozycji kucznej (kolana i łokcie).
10. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
11. Udział w sparingach.
12. Udział w treningach grupy zaawansowanej.


5.3 KYU (żółty pas +  1 zielony pagon + 3 czerwone belki)
5.3 KYU (żółty pas + 3 czerwone pagony + 1 zielony pagon)

1. Teoria i komendy: zasady sędziowania na zawodach Karate KYOKUSHIN.
2. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami (walka z cieniem).
3. Uderzenia/cięcia: tettsui yoko – uchi, uraken yoko – uchi, hiji –  ate/chudan, jodan.
4. Bloki: juji – uke/ gedan, jodan.
5. Kopnięcia: sokuto yoko – geri chudan, jodan.
6. Renraku: 3 kroki w przód w pozycji walki z oi ago – uchi plus gyaku ago – uchi plus mae -geri/ mawashi – geri/ yoko – geri wszystko na jodan, obrót.
7. Kumite: 14 razy po 2 minuty.
8. Kata: tsuki no katai.
9. Test sprawności: 10 przeskoków w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.
10. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
11. Udział w sparingach.
12. Udział w treningach grupy zaawansowanej.