Karate Kyokushin

Karate jest sztuką i filozofią walki.
Nie jest ważna przegrana czy wygrana,
ale doskonalenie samego siebie
.
Masutatsu Oyama

Karate oznacza po japońsku pustą rękę (karate-do). W pełnej postaci jest sztuką samoobrony bez broni, poprzez używanie technik blokowania, udaremniania ataku, kontratakowania przeciwnika przez uderzenie między innymi pięścią lub nogą.
Podstawą karate są ciosy wykonywane ręką, stopą, głową lub kolanem z wykorzystaniem odpowiednich powierzchni uderzeniowych. Jednakże karate jest jednak czymś więcej niż techniką samoobrony. Jako forma walki z zastosowaniem tylko naturalnych środków walki jest szkołą doskonalenia własnego charakteru. Już Konfucjusz zalecał ćwiczenia fizyczne jako sposób samodoskonalenia. Karate jest właśnie jednym z nich. Dążeniem do doskonałości ciała i ducha.

Funkcjonuje przekonanie, że karate jest czysto japońską sztuką walki, podobnie jak sumo czy kendo. Pierwszy zapis o sztuce walki pochodzi z roku 1500 p.n.e., a za kolebkę wszystkich dalekowschodnich systemów walki uważa się starożytne Chiny. Jednakże droga jaką przebyło karate, nim trafiło do Japonii jest długa i liczy wiele wieków.
Obecnie, w naszych współczesnych czasach rola karate jest wieloraka. Jego podstawową funkcją jest samoobrona. Na szeroką skalę uczy się go w prywatnych klubach, a w Japonii stanowi ono część szkoleniowego programu dla policji i sił zbrojnych. Wiele uczelni włącza karate do programów wychowania fizycznego i coraz większa liczba kobiet uczy się jego techniki.
W wielu innych krajach karate zdobywa wielką popularność jako sport wyczynowy, który w tym samym stopniu kładzie nacisk na dyscyplinę duchową jak na odwagę i zaprawę fizyczną.

Pomorska Szkoła Walki prowadzi zajęcia karate dla dzieci i dorosłych w stylu Kyokushin.
Kyokushin jest nazwą stylu karate bazującym na najskuteczniejszych elementach technicznych wzbogacanych o ćwiczenia relaksowo-koncentrujące Zen wraz z etykietą i elementami filozofii Zen.

symbol Kyokushinkai

Kyoku znaczy ostateczny, zasadniczy lub podstawowy. Shin to prawda lub rzeczywistość. Kai znaczy przyłączyć się, wziąć udział.
Symbolem Karate Kyokushin jest Kanku, które bierze swój początek z Kanku kata. W tym kata ręce wznoszą się ku górze do pozycji, gdy przy otwartych dłoniach i odwiedzionych kciukach opuszki palców wskazujących i kciuków stykają się.
Tak właśnie powstaje poniższy symbol. Ostre wierzchołki – palce – wyobrażają skrajność, szczyt czegoś. Szerokie odcinki – okolice nadgarstków – oznaczają siłę. Środek oznacza nieskończoność, głębię. Symbol Kanku umieszczony w okręgu oznacza ciągłość i okrężny ruch.

Symbolem Karate Kyokushin jest Kanku, które bierze swój początek z Kanku kata.

Kyokushin karate kładzie nacisk na sztukę samoobrony, lecz jej esencję stanowi doskonalenie własnego charakteru i w tym duchu ćwiczymy naszych wychowanków.
Zachęcamy wszystkie dzieci i dorosłych do nauki Karate Kyokushin w Pomorskiej Szkole Walki. Karate nie jest tylko walką i samoobroną, jest sztuką i filozofią, jest sposobem doskonalenia samego siebie.