Przysięga Dojo

Karate nauczane jest w salach zwanych Dojo przez instruktora tytułowanego Sensei lub Sempai.
Sensei oznacza dosłownie „nauczyciel” i tym tytułem posługują się karatecy posiadający czarny pas (stopień mistrzowski DAN). W Japonii wyrażenie Sensei używa się jako zwrot grzecznościowych dla osób starszych, niekoniecznie związanych z tematyką sztuk walki.
Sempai czyli senior, instruktor, osoba starsza rangą od ucznia jest przyznawana osobom, posiadającym niższy stopień niż Sensei. Sempai przestaje być Sempai`em dla swojego ucznia wówczas gdy przestaje być instruktorem, a staje się nauczycielem.
Naczelny mistrz bywa nazywany Shihan.
Etykieta Dojo jest zbiorem zasad regulujących zachowanie w sali ćwiczeń i nie tylko. Oprócz aspektów czysto etycznych (przysięga Dojo) zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przejawiające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał, wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę.
Jedna ze starych maksym karate opisuje Dojo jako „miejsce, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifuje się w pocie czoła.”


Przysięga Dojo

I. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
II. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
III. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.
IV. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
V. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
VI. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
VII. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.


Dojo Kun

I. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
II. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
III. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.
IV. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
V. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
VI. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
VII. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.

Przysięga Dojo - Dojo Kun