Przysięga Dojo – Dojo Kun

Przysięga Dojo - Dojo Kun

Naczelny mistrz bywa nazywany Shihan.
Etykieta Dojo jest zbiorem zasad regulujących zachowanie w sali ćwiczeń i nie tylko. Oprócz aspektów czysto etycznych (przysięga Dojo) zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przejawiające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał, wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę