lista rzeczy (Automatycznie zapisany)

lista rzeczy (Automatycznie zapisany)