Certyfikaty Polskiego Związek Kickboxingu wręczone

Certyfikaty te są zwieńczeniem grudniowego egzaminu i potwierdzeniem zdobytych umiejętności przez Polski Związek Kickboxingu. Nie wszyscy mogli na piątkowym treningu, ale na nieobecnych również czekają. Jest

to historyczna chwila, do której często WOJOWNICY będą wracali. OSU !