Defendo jako system samoobrony

Defendo mimo, że wywodzi się ze Skandynawii jest uznawane za europejski system samoobrony. Jego twórcą jest Jyrki Saario, który stworzył prosty do nauki, skuteczny i uniwersalny na nasze czasy system samoobrony. 

Cechą Defendo jest prostota i realizm. Jest to system łatwy do opanowania przez każdą osobę. Powstał on kilkanaście lat temu. Jyrki Saario pragnął ująć w technikach samoobrony jak najszersze spektrum sytuacji związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa osobistego. I to mu się udało. Podstawowe techniki DEFENDO opierają się na psychologicznym podejściu do strachu, do stresu, do poczucia zagrożenia. Adepci uczą się jak je wykorzystać wykorzystując własną siłę fizyczną. Techniki są proste i łatwo przyswajalne, dzięki czemu są skuteczne i wykonalne w trudnych sytuacjach.

Oto przykładowe techniki:

Platforma – Stabilność. Wypracowanie odpowiedniej postawy jest niezwykle ważne zarówno w obronie jak i w ataku. Dla zachowania stabilnej pozycji bardzo ważny jest odpowiedni balans, praca stóp, unikanie zejścia do parteru. Platforma to prowadzenie defensywnej lub ofensywnej taktyki z pełną siłą, mobilność i cały zakres ruchu.

Tarcza – Siła kinetyczna. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony, w zgodzie z odruchami obronnymi własnego ciała tarcza może być wykorzystywana zarówno ofensywnie jak i defensywnie. Tarcza może działać jako blok przeciwko nadchodzącemu atakowi lub być wykorzystana przy ruchu ofensywnym, tak by przejąć kontrolę nad sytuacją.

Whiplash – Strzał z bicza. Wielonarzędziowa technika, która obejmuje cały system, od ataków o małym stopniu zagrożenia (groźby) do ataków o wysokim stopniu zagrożenia życia z użyciem maksymalnej agresji (z użyciem broni).