Instruktorzy

Jarosław Niewiadomski

mgr Wychowania Fizycznego
Data urodzenia: 2 luty 1969 r. w Gorzowie Wlkp.
Stopień: CZARNY PAS 3 DAN Karate KYOKUSHIN i 1 DAN KICKBOXING.

Uprawnienia:

Od 1985 r. uprawia Karate Kyokushin u Shihan Włodzimierza Roja 5 Dan wielokrotnego Mistrza Polski i Europy wieloletniego trenera Kadry Narodowej Polskiego Związku Karate Trenera mistrzów Świata i Europy w Karate Kyokushin.

Równolegle z treningami Karate Kyokushin podążając DROGĄ KYOKUSHIN poszerzał swoją wiedzę i umiejętności trenując w latach 1984–1985 Boks w Klubie Sportowym Stali Gorzów. W „Pierwszym Kroku Bokserskim” 13 stycznia 1985 w Szczecinie zdobywa II miejsce.

Edukacja:

Odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Uczestnik kursów:

Uprawiane formy walki:

Osiągnięcia sportowe:

Ponadto wielokrotnie startuje w Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach MSWiA.
Podążając drogą samuraja dba o wszechstronny rozwój, zgodnie ze starożytną zasadą kalokagatia (gr. kalóskaiagathós „piękny i dobry”), polegającej na polegającej na harmonijnym łączeniu w człowieku „piękna i dobra”, zalet duszy i ciała.

Zainteresowania:

 


Tomasz Maczuga

mgr Wychowania Fizycznego
Stopień:  II Dan w Filipińskiej Sztuce Walki Doce Pares.

Uprawnienia:

Edukacja:

Biegły sądowy z zakresu taktyki i technik interwencji. Współautor wielu policyjnych programów szkolenia.
Autor i współautor podręczników z zakresu systemów walki.