Zasady Kickboxingu

Kickboxing został opracowany jako sport kontaktowy. Jest jednym z najbardziej widowiskowych sportów walki. Walki odbywają się one w kilku formułach:

  1. Full contact: wszystkie techniki nożne i bokserskie zadawane powyżej pasa, minimalna liczba 8 kopnięć podczas rundy, jeśli zawodnik nie spełni tego wymogu traci 1 punkt; nie wolno uderzać kolanem ani łokciem; walka odbywa się na ringu bokserskim, 3×2 min.
  2. Low kick: wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia do wysokości głowy wraz z charakterystycznym dla tej formuły kopnięciem na udo (ang. low kick), nie występuje minimalna liczby kopnięć na rundę, nie wolno uderzać kolanem ani łokciem; walka odbywa się na ringu, 3×2 min.
  3. K-1: formuła wprowadzona i spopularyzowana przez japońską organizację K-1, dozwolone są wszelkie techniki bokserskie, obrotowe uderzenia pięścią, kopnięcia oraz ciosy kolanami, bez względu na wysokość; nie wolno uderzać łokciem; walka odbywa się na ringu, standardowo trwa 3×3 lub 5×3 min.
  4. Thai boxing: złagodzona wersja muay thai; dozwolone są wszelkie techniki bokserskie, obrotowe uderzenia pięścią, kopnięcia oraz ciosy kolanami, również rzuty, podcięcia i walka w klinczu; nie wolno uderzać łokciem; walka odbywa się na ringu.
  5. Semi contact: nastawiony głównie na szybkość zawodników; walka jest przerywana i punktowana po każdym czystym trafieniu przeciwnika; ograniczona siła uderzeń; walka odbywa się na tatami, wyjątkowo na ringu, 3×2 min.
  6. Light contact: walka ciągła w której zawodnicy muszą wykazać się umiejętnością walki technicznej; ograniczona siła uderzeń; walka odbywa się na ringu, parkiecie lub tatami, 3×2 min.
  7. Light kick: walka ciągła z kopnięciami od uda w górę oraz ograniczoną siłą uderzeń; walka odbywa się na ringu, parkiecie lub tatami.

Spośród kopnięć możemy wyróżnić: kopnięcie frontalne (ang. front kick), kopnięcie okrężne (ang. roundhouse kick, round kick lub turning kick), kopnięcie boczne (ang. side kick), kopnięcie opadające (ang. axe kick), kopnięcie hakowe (ang. heel kick), kopnięcia obrotowe oraz z wyskoku.
Techniki ręczne opierają się na znanych z pojedynków bokserskich uderzeniach prostych, sierpowych, hakowych.
Występuje również uderzenie zwane z angielskiego backfist. Bloki, zejścia oraz zbicia ciosów wzorowane są na znanych z innych sztuk i sportów walki.