Egzamin Dorośli

Wymagania egzaminacyjne dla dorosłych

10 Kyu, pomarańczowy pas (minimum 1 miesiąc treningu)
10 Kyu, pomarańczowy pas (minimum 1 miesiąc treningu)

1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.
2. Znaczenie slowa kyoku-shin-kai oraz znajomosc etykietydojo i przysiegi dojo.
3. Liczenie po japońsku do 10.
4. Pozycje: fudo dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan,chudan,gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-geda-barai, kake-wake-uke.
7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
8. Kata: taikyoku sono ichi.
9. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
10. Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachii wykonać techniki: morote-tsuki (jodan,chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).


9 Kyu, pomarańczowy pas z błękitnym pagonem (min. 2 kolejne miesiące treningu)
9 Kyu, pomarańczowy pas z błękitnym pagonem (min. 2 kolejne miesiące treningu)

1. Historia kyokushin karate.
2. Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
3.Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki ( jodan, chudan, gedan), seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki.
4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
6. Kata: taikyoku sono ni, taikyoku sakugi sono ichi.
7. Oddychanie: nogare.
8. I Ippon-kumite sono-ichi: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke, kontra gyaku-tsuki-chudan.
9. I Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki, uke; jodan-uke, kontra seiken-mawashi-tsuki-chudan.
10. I Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki, uke; jodan-uke, kontra seiken-gyaju-tsuki-jodan, hiza-geri.
11. Test kondycyjny: 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 20 skłonów w przód leżąc na plecach.
12. Test poruszania się w pozycji sanshin dachi i zenkutsu dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.


8 Kyu, pas błękitny (min. 3 kolejne miesiące treningu)
8 Kyu, pas błękitny (min. 3 kolejne miesiące treningu)

1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
5. Kata: taikyoku sono san, taikyoku sakugi sono ni.
6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
7. II Ippon-kumite sono-ichi: tori; chudan-tsuki, uke; soto-uke, kontra chudan-gyaku-tsuki.
8. II Ippon-kumite sono-ni: tori; chudan-tsuki, uke; soto-uke, kontra seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
9. II Ippon-kumite sono-san: tori; chudan-tsuki, uke; soto-uke, kontra seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
10. Jiu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
11. Test kondycyjny: 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 25 skłonów w przód leżąc na plecach.
12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.


7 Kyu, pas błękitny z żółtym pagonem (min. 3 kolejne miesiące treningu)
7 Kyu, pas błękitny z żółtym pagonem (min. 3 kolejne miesiące treningu)

1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke. 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
5. Kata: pinian sono ichi, taikyoku sakugi sono san.
6. Sanbon-kumite: tori wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki, gedan-tsuki, uke cofając się wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai, kontra: chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
7. Oddychanie: nogere, ibuki (san-kai).
8. III Ippon-kumite sono-ichi: tori; jodan-tsuki, uke; uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
9. III Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki, uke; uchi-uke, kontra seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
10. III Ippon-kumite sono-san: tori; joda-tsuki, uke; uchi-uke, kontra uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza geri.
11. Jiyu-kumite: randori.
12. Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 30 skłonów w przód leżąc na plecach.
13. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.


6 Kyu, żółty pas (min. 4 kolejne miesiące treningu)
6 Kyu, żółty pas (min. 4 kolejne miesiące treningu)

1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), yon-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodani i chudan-ate.
3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
5. Kata: yantsu, pinian sono ni.
6. Renraku: tori: mae-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki uke: soto-uke, gedan-barai, chudan-gyaku-tsuki.
7. Jiyu kumite: 10 x 2 minuty.
8. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
9. Udział w sparingach.
10. Udział w treningach grupy zaawansowanej.


5 Kyu, żółty pas z zielonym pagonem (min. 4 kolejne miesiące treningu)
5 Kyu, żółty pas z zielonym pagonem (min. 4 kolejne miesiące treningu)

1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate-jodan.
3. Bloki: shotei-uke(jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonywane 3 metodami:
– przekrok z obrotem
– obrót z miejsca
– poprzez zakrok
5. Kata: tsuki no kata, pinian sono san.
6. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki.
7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin dachi morote-uke i gyaku-tsuki.
8. V Ippon-kumite sono-ichi: tori; migi-mae-geri-chudanuke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi- gyaku-tsuki-jodan.
9. V Ippon-kumite sono-ni: tori; migi-mae-geri-chudanuke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi- gyaku-tsuki-chudan, migi-mawashi-geri-gedan.
10. V Ippon-kumite sono-san: tori; migi-mae-geri-chudan uke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi- gyaku-tsuki-jodan, hiza-geri.
11. Jiyu-kumite: 12 * 2minuty.
12. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 50 skłonów w przód leżąc na plecach.
13. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
14. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
15. Udział w sparingach.
16. Udział w treningach grupy zaawansowanej.


4 Kyu, zielony pas (min. 6 kolejnych miesięcy treningu)

4 Kyu, zielony pas (min. 6 kolejnych miesięcy treningu)

1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji; shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan.
6. Kata: sanchin, pinian sono yon, pinian sono ichi ura.
7. Jiyu-ippon-kumite III kyokushin-kumite.
8. Jiyu-kumite: 15 * 2 minuty oceniając: siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
9. Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 70 skłonów w przód leząc na plecach, 10 przeskoków nad partnerem.
10. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
11. Udział w sparingach.
12. Udział w treningach grupy zaawansowanej.
13. Udział w Zawodach.


3 Kyu, zielony pas z brązowym pagonem (min. 6 kolejnych miesięcy treningu)
3 Kyu, zielony pas z brązowym pagonem (min. 6 kolejnych miesięcy treningu)

1. Pozycje: shiko-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: 5 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji; chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate, ushiro-hiji-ate.
3. Bloki: 8 bloków shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-jodan-juji-uke i shuto-gedan-juji-uke.
4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago jodan geri.
5. Kata: pinian sono go, geksai dai, pinian sono ni ura.
6. Yakusoku-ippon-kumite: tori informuje jaki atak wykona, uke musi przygotować obronę i kontre z kiai.
7. Jiyu-ippon-kumite IV kyokushin-kumite.
8. Jiyu-kumite: 20 * 2minuty.
9. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 100 sklonów w przód leżąc na plecach, 15 przeskoków nad partnerem, 15 przeskoków nad własnym pasem.
10. Test poruszania się w róznych pozycjach stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
11. Wiedza na temat Polskiego Zwiazku Karate i Komisji Kyokushin.
12. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
13. Udział w sparingach.
14. Udział w treningach grupy zaawansowanej.
15. Udział w Zawodach.


2 Kyu, brazowy pas (min. 8 kolejnych miesięcy treningu)
2 Kyu, brazowy pas (min. 8 kolejnych miesięcy treningu)

1. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uci, haishu (jodan, chudan), age jodan-tsuki.
2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
4. Kata: geksai sho, pinian sono san ura.
5. Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
6. Jiyu-ippon-kumite V kyokushin-kumite.
7. Jiyu-kumite: 25 * 2minuty.
8. Test kondycyjny: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach, 100 skłonów w przód leżąc na plecach, 20 przeskoków nad partnerem, 20 przeskoków nad własnym pasem.
9. Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.
10. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.
11. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
12. Udział w sparingach.
13. Udział w treningach grupy zaawansowanej.
14. Udział w Zawodach.


1 Kyu, brązowy pas z czarnym pagonem (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)
1 Kyu, brązowy pas z czarnym pagonem (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

1. Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama tsuki (mae, yoko, ushiro).
2. Bloki: kake-uke jodan, haito-uchi-uke.
3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
4. Kata: pinian sono yon ura, tensho, saiha.
5. Renraku: lewa pozycja walki.
a.poruszanie sie atakują: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki.
b.poruszanie się atakują: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi i gedan-barai.
6. Tachi-waza (rzuty): oi-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
7. Jiyu-ippon-kumite VI kyokushin-kumite.
8. Jiyu-kumite: 30 * 2minuty.
9. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.
10. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 skłonów w przód leżąc na plecach z podwójnym skrętem, 20 przeskoków nad partnerem, 30 przeskoków nad własnym pasem.
11. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.
12. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
13. Udział w sparingach.
14. Udział w treningach grupy zaawansowanej.
15. Udział w Zawodach.


Stopnie mistrzowskie DAN

1 dan, czarny pas ze złotym pagonem (min. kolejny 1 rok treningu)
1 dan, czarny pas ze złotym pagonem (min. kolejny 1 rok treningu)

1. Znajomość całego materiału do 1 kyu włacznie.
2. Uderzenia i cięcia: morote-haito-uchi (jodan, gedan) haito-uchi (jodan, chudan, gedan).
3. Bloki: morote-kake-uke (jodan, chudan), osae-uke-chudan.
4. Kopnięcia: kake-geri (kakato, chusoku), ushiro-mawashi-geri (jodan, chudan, gedan).
5. Kata: tensho, saiha, taykioku-ura.
6. Renraku: migi-mawashi-geri jodan, hidari-ushiro-mawashi-geri jodan, migi jodan mae-geri, hidari-mawashi-geri jodan, migi-ushiro-mawashi-geri jodan.
7. Jiyu-ippon-kumite: wszystkie Kyokushin kumite.
8. Jiyu-kumite: minimum 25 walk po 2 minuty.
9. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri-waza.
10. Test kondycyjny: 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 25 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 150 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 100 przysiadów, 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.
11. Wszystkie techniki odwrotne w pozycji gyaku.
12. Posiadanie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy.
12. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
13. Udział w sparingach.
14. Udział w treningach grupy zaawansowanej.
15. Udział w Zawodach.


2 dan, czarny pas z dwoma złotymi pagonami(min. 3 kolejne lata treningu)
1 dan, czarny pas ze złotym pagonem (min. kolejny 1 rok treningu)

1. Znajomość całego materiału do 1 dan włącznie.
2. Uderzenia i cięcia: toho-uchi, keiko-uchi.
3. Bloki: hiji-uke chudan, gedan-shotei-morote-uke, gedan-shuto-morote-uke.
4. Kopnięcia: tobi-ushiro-geri, tobi-ushiro-mawashi-geri, tobi-mawashi-geri, age-kakato-ushiro-geri.
5. Kata: kanku-dai, geksai-sho, seienchin, pinan-sono-ichi ura.
6. Jiyu-kumite: minimum 35 walk po 3 minuty.
7. Tameshiwari: minimum 4 techniki.
8. Test kondycyjny: 90 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach.
9. Udział w obozie w roku przystąpienia do egzaminu.
10. Udział w sparingach.
11. Udział w treningach grupy zaawansowanej.
12. Udział w Zawodach.