Egzamin na Stopnie Uczniowskie KICKBOXING

Egzamin na stopnie uczniowskie KICKBOXINGU odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie przy ulicy Mickiewicza 16.
Zaczynamy od godziny 18:30. Spotykamy się 18:15.

EGZAMIN jest obowiązkowy dla wszystkich członków klubu, gdyż stanowi nierozerwalny element procesu wychowawczego Sztuki Karate KYOKUSHIN z której wywodzi się KICKBOXING.
Przystąpienie do egzaminu jest nagrodą za aktywny i systematyczny udział w treningach. Pozwala dzieciom pokonywać kolejne etapy szkolenia i awansować w hierarchii. Stanowi to przygotowanie do radzenia sobie w przyszłości, poprzez systematyczność, osiąganie celów i rozwój własny co wzmacnia poczucie własnej wartości i pomoże radzić sobie w każdej sytuacji życiowej.