Ważna informacja !

UWAGA!!!
W związku z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów dot. przeciwdziałaniu rozpowszechniania się koronowirusa, Zarząd Pomorska Szkoła Walki FIGHTER w Chwaszczynie postanawia z dniem dzisiejszym odwołać wszystkie treningi w naszym Klubie do dnia 25.03.2020r. 
O kolejnych działaniach Klubu informować będziemy na bieżąco. 
Podjęta decyzja jest decyzją niełatwą. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich i najwyższe dobro jakim jest zdrowie karateka KYOKUSHIN i ich Rodzin oraz z nadzieją na rychłe polepszenie się sytuacji, zdecydowaliśmy się na ten krok.
W związku z faktem, iż sytuacja ta nie zmienia wysokości kosztów jakie musi ponieść nasz Klub w tym okresie prosimy o regularne opłacanie składek członkowskich, bez których nie będziemy w stanie pokryć zobowiązań finansowych. Zgodnie z regulaminem składek członkowskich Pomorska Szkoła Walki FIGHTER W Chwaszczynie pieniądze uiszczane przez członków Klubu są składką za członkostwo w Klubie, a nie opłatą za treningi.

Zwracamy się do Wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o zrozumienie zaistniałej sytuacji, na którą nikt z nas nie ma wpływu, oraz liczymy na Państwa wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Z karateckim pozdrowieniem,
Prezes Pomorskiej Szkoły Walki FIGHTER
w Chwaszczynie
Sensei Jarosław Niewiadomski
OSU!!!!